הצעות לתרגילים, מסע בין נקודות מבט, עקרונות הקונסטלציה המערכתית ומעבר...

קונסטלציה עם סוסים

קונסטלציה עם סוסים

ובדיוק כשכבר חשבתי שחוויתי כמעט הכל מעלים לי את הרף. אז בסדנה ההולנד עשיתי קונסטלציה עם סוסים. מה זה אומר?

להמשך קריאה